Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5719
Ime enote: Brezje pri Dobrovi - Partizanski dom na Ključu
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kraj zgodovinskega dogodka, spominska plošča
Tekstualni opis enote:
Leta 1979 je bil v spomin vsem borcem in aktivistom Dolomitskega odreda zgrajen Partizanski dom, v katerem je urejena spominska soba, na njem pa pritrjena plošča s posvetilom.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 20. stol., 1979, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREZJE PRI DOBROVI
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Partizanski dom stoji pod vrhom Ključa.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za zgodovinske spomenike, Ur.l. SRS, št. 17/85-859
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 25.5.1985 -
 
©Register kulturne dediščine