Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 58
Ime enote: Celje - Celjski grad
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, ruševina
Tekstualni opis enote:
Izjemno razsežna srednjeveška trdnjava 14. in 15. stol. s stanovanjskim jedrom, izstopajočim stolpom in obrambnimi zidovi je postavljena na zaščiteno lego na grič nad Savinjo.
Datacija enote: 
12. stol., prva četrtina 14. stol., 1323, druga polovica 16. stol., 1566-1579
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: CELJE
Občina: CELJE
Lokacija:
Na JV robu mesta Celje, na naravno dvignjeni legi nad strugo Savinje je postavljena trdnjava.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje, Ur.l. SRS, št. 28/86-1364, Ur.l. RS*, št. 1/92-18
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7/19/1986 -
 
©Register kulturne dediščine