Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 582
Ime enote: Ptuj - Cerkev sv. Jurija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Jurij
Tekstualni opis enote:
Dominantna triladijska gotska cerkev z zahodnim korom in z razsežnim prezbiterijem. Ohranjeni so deli stavbe od predromanike do baroka in gotska zasnova. Oprema in poslikava zajema vsa obdobja gotike.
Datacija enote: 
druga četrtina 9. stol., 846, prva polovica 12. stol., 13. stol., prva polovica 14. stol., 17. stol.
Avtor(ji): 
Andrej Dirnberger (arhitekt; 1737-1738), Franc Anton Pachmayr (slikar; 1741), Anton Josef Lerchinger (slikar; 1741)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PTUJ
Občina: PTUJ
Lokacija:
Na robu Slovenskega trga, na vzhodni strani in ob Mestnem stolpu stoji cerkev z zahodnim korom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ptuj, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89-181, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/2008-2, 7/2009-61, 9/2010-51, 12/2010-86
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/29/1989 -
 
©Register kulturne dediščine