Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 585
Ime enote: Ptuj - Mali grad
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec
Tekstualni opis enote:
Razsežen dvorec ob robu jedra mesta ima ohranjene gradbene elemente od karolinškega obdobja preko romanike, gotike, renesanse, baroka do klasicizma. Ima eno najstarejših strešnih konstrukcij v Sloveniji.
Datacija enote: 
zgodnji srednji vek, sredina 13. stol., tretja četrtina 16. stol., 18. stol., 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PTUJ
Občina: PTUJ
Lokacija:
Prešernova 33, 35. Na zahodni strani mesta Ptuj, ob osrednji ulici, vzhodno od Dominikanskega samostana.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Ptuj, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89-181, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/2008-2, 7/2009-61, 9/2010-51, 12/2010-86
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/29/1989 -
 
©Register kulturne dediščine