Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5930
Ime enote: Ljubljana - Cukrarna
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
tovarna, stanovanjski blok
Tekstualni opis enote:
Monumentalna tovarniška stavba s klasicistično fasado, zgrajena za rafinerijo sladkorja po načrtih M. Pertscha (1828-1834). Po ukinitvi tovarne (1858) je bil objekt preurejen v stanovanjski blok, tu sta živela in umrla pesnika D. Kette in J. Murn.
Datacija enote: 
19. stol., 1828- 1834, 1859, prelom 19. stol. in 20. stol.
Avtor(ji): 
Matteo Pertsch (arhitekt; 1828- 1834)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Poljanski nasip 40, Ambrožev trg 3. Tridelna stavba stoji na desnem bregu Ljubljanice med Ambroževim trgom in Živinozdravniško ulico.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi ... Šempeterskega, Poljanskega in Karlovškega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 18/90-942, 27/91-1211
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.5.1990 -
 
©Register kulturne dediščine