Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5932
Ime enote: Ljubljana - Ljudska kuhinja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
strelišče, restavracija
Tekstualni opis enote:
Klasicistično zasnovano dvonadstropno poslopje nekdanjega mestnega strelišča s kvalitetnimi historicističnimi fasadami in z ohranjenimi notranjimi elementi prvotne zasnove (arhitekt M. Poll, 1804).
Datacija enote: 
prva četrtina 19. stol., 1804
Avtor(ji): 
Matej Poll (arhitekt; 1804)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Streliška 12 in 12a. Stavba stoji na južni strani ulice pod grajskim hribom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi ... Šempeterskega, Poljanskega in Karlovškega predmestja za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 18/90-942, 27/91-1211
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5/19/1990 -
 
©Register kulturne dediščine