Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 6019
Ime enote: Ljubljana - Most čez Glinščico pri Podutiku
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kamnit most
Tekstualni opis enote:
Enoločni kamniti most čez Glinščico, zgrajen 1901 iz blokov glinškega apnenca. Most je dala zgraditi uprava prve okrajne ceste, izklesan je bil v kamnoseški delavnici mojstra Alojzija Vodnika.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1901
Avtor(ji): 
Alojz Vodnik (kamnosek; 1901)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Most čez potok Glinščica stoji ob novem mostu severovzhodno od Podutika.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Sklep o razglasitvi mostu čez Glinščico pri Podutiku za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 60/2001-3205, 36/2002-1738
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/4/2001 -
 
©Register kulturne dediščine