Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 6020
Ime enote: Dragučova - Zidanica Dragučova 36
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
zidanica
Tekstualni opis enote:
Zidana, pritlična, podkletena stavba z dekorativno izrezljano leseno verando v zatrepnem delu. Pokriva jo dvokapna opečna streha. Vinogradniška stavba je bila zgrajena v 19. stol.
Datacija enote: 
19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DRAGUČOVA
Občina: PESNICA
Lokacija:
Dragučova 36. Zidanica stoji na slemenu razloženega vinorodnega naselja, nekoliko odmaknjena od lokalne ceste, ki pelje skozi naselje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine