Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 622
Ime enote: Rifnik - Arheološko najdišče Rifnik
  Fototeka INDOK: 1990, Jože Gorjup
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, tempelj, cerkev, cisterna, plano grobišče, gomilno grobišče, žara, skeletni pokop, sarkofag, arheološki park
Tekstualni opis enote:
Bakrenodobne najdbe in sledovi poselitve (z grobišči) od pozne bronaste dobe do srednjega veka; prezentirani so ostanki utrjene naselbine iz pozne rimske dobe (obzidje, hiše, cisterna, zgodnjekrščanski cerkvi) in rekonstruirana halštatska hiša.
Datacija enote: 
bakrena doba, pozna bronasta doba, železna doba, rimska doba, zgodnji srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RIFNIK
Občina: ŠENTJUR
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Šentjur pri Celju, Ur.l. RS, št. 47/96-2884, 57/98-2682, 65/2002-3156, 107/2005-4684
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 9/6/1996 -
 
©Register kulturne dediščine