Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 6304
Ime enote: Središče ob Dravi - Vas
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vas, obcestna vas
Tekstualni opis enote:
Gručasto obcestno naselje s stavbami pretežno iz 19. stoletja. Kraj ima staro poselitveno tradicijo, ki sega v čas Rimljanov. Kot trg se prvič omenja v 1. polovici 15. stoletja.
Datacija enote: 
rimska doba, druga četrtina 15. stol., 1433, 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SREDIŠČE OB DRAVI
Občina: SREDIŠČE OB DRAVI
Lokacija:
Naselje leži ob cesti Ormož - Čakovec.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Središče ob Dravi, Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi, št. 6/2017
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11.4.2017 -
 
©Register kulturne dediščine