Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 6350
Ime enote: Fala - Grad Fala
  Fototeka OE Maribor: 2000, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
grad, dvorec, grajska kapela, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote:
Okoli dveh pravokotnih dvorišč so razporejena pritlična in nadstropna stanovanjska in gospodarska krila z baročno kapelo v vzhodnem traktu. Grad je prvič omenjen leta 1245, sedanje poslopje je iz 16. in 17. stol., večje prezidave v 19. stol.
Datacija enote: 
druga četrtina 13. stol., 1245, sredina 16. stol., druga četrtina 17. stol., druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: FALA
Občina: RUŠE
Lokacija:
Fala 14. Grad stoji nad desnim bregom Drave, ob križišču cest Ruše - Fala - Lovrenc na Pohorju.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov na območju občine Ruše, Medobčinski uradni vestnik, št. 2/2006-9, 9/2006-154, 24/2006-382
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1/31/2006 -
 
©Register kulturne dediščine