Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 645
Ime enote: Sevnica - Grad Sevnica
  Fototeka OE Celje: 2015, Andreja Mihelčič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
Štiritraktni renesančni grad z arkadnim dvoriščem, ki ga na vogalih poudarjajo izstopajoči valjasti stolpi, v vzhodnem traktu vključuje romanski stolp. Ohranja renesančne in baročne arhitekturne elemente ter poslikave, neorenesančno stavbno pohištvo.
Datacija enote: 
12. stol., zadnja četrtina 16. stol., 1597, 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SEVNICA
Občina: SEVNICA
Lokacija:
Grad stoji na dominantni legi, na strmem griču nad trgom Sevnica, nad levim bregom Save.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica, Ur.l. RS, št. 29/2013-1111
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/6/2013 -
 
©Register kulturne dediščine