Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 651
Ime enote: Sladka Gora - Cerkev Matere božje
  Fototeka INDOK: 1991, Damjan Gale
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, sv. Marija
Tekstualni opis enote:
Vitka baročna cerkev zgrajena 1744-1754 (načrti J. Hofer), poudarjena s parom zvonikov. Dvoranska notranjost je kupolasto zaobljena in ima izjemno opremo, od poslikav (F. Jelovšek, 1752) do oltarjev.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 14. stol., sredina 18. stol., 1744-1754
Avtor(ji): 
Jožef Hoffer (arhitekt; 1744-1754), Jožef Straub (kipar; 3/4 18. stol.), Franc Jelovšek (slikar; 1752-1754)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SLADKA GORA
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
Lokacija:
Sredi vasi, na pobočju na severni strani, tik ob župnišču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Marije in sv. Marjete na Sladki Gori za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3855, 129/2003-5501
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine