Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 656
Ime enote: Slivnica pri Mariboru - Dvorec
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
dvorec s parkom, drevored, ribnik, gospodarsko poslopje
Tekstualni opis enote:
Na mestu srednjeveškega dvora v 15. stol. postavljen štiritraktni dvorec z vogalnimi stolpiči. Okoli 1862 prenovljen v neogotskem slogu. Obsežen park z drevoredom, ribnikoma in gospodarskim poslopjem.
Datacija enote: 
druga četrtina 15. stol., 1428, zadnja četrtina 15. stol., 1493,, zadnja četrtina 16. stol., 1582, tretja četrtina 19. stol., 1862
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČRETA
Občina: HOČE-SLIVNICA
Lokacija:
Grajska 2,6,8 in Polanska 1,2,6,10. Dvorec leži vzhodno pod Pohorjem, na severozahodnem robu naselja. Na vzhodu ga omejuje regionalna cesta proti Slovenski Bistrici, na severu cesta ob Polanskem potoku.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92-80, 4/2011-79, 21/2011-398, 28/2011-519
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/8/1992 -
 
©Register kulturne dediščine