Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 657
Ime enote: Slovenj Gradec - Mestno jedro
  Fototeka INDOK: 1992, Stane Klemenc
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
srednjeveško mesto, trško jedro, mestno jedro
Tekstualni opis enote:
Srednjeveško urbano središče, zasnovano ob koncu 12. stol. Naselbina pravokotnega tlorisa, ob koncu 13. stol. obzidana (trg 1251, mesto 1267), se je razrasla ob cestnem trgu in prečnih ulicah. Večkrat pogorela; ohranjena prvotna zasnova.
Datacija enote: 
druga polovica 12. stol., 1174, druga polovica 13. stol., 1251, 1267
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SLOVENJ GRADEC
Občina: SLOVENJ GRADEC
Lokacija:
Jedro Slovenj Gradca leži v Mislinjski dolini, ob sotočju reke Mislinje in potoka Suhodolnice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec, Ur.l. RS, št. 26/2016-1060
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 23.4.2016 -
 
©Register kulturne dediščine