Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 663
Ime enote: Slovenska Bistrica - Grad
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, park
Tekstualni opis enote:
Razsežen grad z renesančno zasnovo traktov okoli dvorišča in stolpi v utrjenih vogalih. Stavba ima baročno nadgradnjo (kapela, pročelja). Notranjost je poslikana (viteška dvorana). Ob gradu je park.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 14. stol., 1384, zadnja četrtina 15. stol., druga polovica 16. stol., prva polovica 17. stol., prva četrtina 18. stol.
Avtor(ji): 
Josef Hueber (arhitekt; 1751), Franc Ignac Flurer (slikar; ok. 1721)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SLOVENSKA BISTRICA
Občina: SLOVENSKA BISTRICA
Lokacija:
Grajska 11 (prej Zgornja Bistrica 1). Ob SZ robu, v vogalu nekdaj utrjenega srednjeveškega naselja, ob potoku in parku.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Gradu in parka v Slovenski Bistrici za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3856, 55/2002-2701, 50/2008-2131
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine