Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 6790
Ime enote: Beltinci - Grad
  Fototeka OE Maribor: 2000, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec s parkom, ledenica
Tekstualni opis enote:
Grad, prvič opisan 1532, v 17. stol. predelan v nižinski štiritraktni dvorec panonskega tipa. Ohranjeni so trije nadstropni trakti z valjastimi vogalnimi stolpiči in arkadno dvorišče. Obdaja ga obsežen park, oblikovan v krajinskem slogu.
Datacija enote: 
prva polovica 16. stol., 1532, zadnja četrtina 17. stol., 1690, 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BELTINCI
Občina: BELTINCI
Lokacija:
Grad z obsežnim parkom stoji sredi Beltincev.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci, Ur.l. RS, št. 62/2012-2553, 27/2013-972
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/18/2012 -
 
©Register kulturne dediščine