Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 6791
Ime enote: Rakičan - Grad
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
grad, dvorec s parkom
Tekstualni opis enote:
Ravninski baročni dvorec stoji v razsežnem parku, oblikovanem v krajinskem slogu. Nadstropni gosposki trakt in trije pritlični gospodarski trakti obkrožajo obsežno dvorišče. Starejši grad je bil v 17. stol. utrjen, nato prezidan v baročni dvorec.
Datacija enote: 
17. stol., 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RAKIČAN
Občina: MURSKA SOBOTA
Lokacija:
Lendavska ulica 28. Dvorec s parkom stoji ob cesti Murska Sobota - Beltinci, na robu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Murska Sobota, Uradne objave, št. 8/91-58, 9/92 (popravek), 11/92-69, 5/98-260
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3/29/1991 -
 
©Register kulturne dediščine