Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 683
Ime enote: Srednje Bitnje - Kulturna krajina Bitnje
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: kulturna krajina
Tip enote: kulturna krajina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
kulturna krajina, enojni kozolec
Tekstualni opis enote:
Izjemna krajina je reliktni ostanek freizinške kolonizacije. Od stegnjenih domačij, postavljenih prečno na komunikacijo teče v polje trakasta parcelacija s sadovnjaki, večinoma stegnjenimi kozolci, sakralnimi objekti in posameznimi drevesi.
Datacija enote: 
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
kulturna krajina
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SREDNJE BITNJE
Občina: KRANJ
Lokacija:
Kulturna krajina obsega območje vzhodno od Spodnjih, Srednjih, Zgornjih Bitenj in Žabnice, zahodno od ceste Ljubljana-Kranj, v zahodnem delu Sorškega polja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine