Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 7131
Ime enote: Brežice - Vodovodni stolp
  Fototeka INDOK: 2002, Bogdan Zupan
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
vodni stolp
Tekstualni opis enote:
Visok, v večjem delu okrogel stolp, vrh katerega je osemkotni vodni rezervoar, ki je pokrit s stožčasto streho. Stolp, ki je eden izmed dveh starejših stolpov te vrste v Sloveniji, je bil ključni del vodovoda v Brežicah.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1914
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREŽICE
Občina: BREŽICE
Lokacija:
Bizeljska cesta 4. Stolp stoji na vogalu Bizeljske ceste in Ulice stare pravde, ob vzhodnem obodu historičnega mestnega jedra.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice, Ur.l. RS, št. 67/2016-2876
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12.11.2016 -
 
©Register kulturne dediščine