Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 7132
Ime enote: Brežice - Mestno jedro
  Fototeka OE Novo mesto: 2008, Dušan Strgar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
trško jedro, mestno jedro
Tekstualni opis enote:
Naselje s pravokotno tlorisno zasnovo ulic z izhodiščem ob gradu. Kraj se prvič omenja 1241 kot Rein, 1309 kot trg, 1345 pa se omenja kot mesto. Gradbeni razcvet doživi v 16. stol., v 19. stol. je večina stavb dobila novo historicistično podobo.
Datacija enote: 
druga četrtina 13. stol., 1241, prva polovica 14. stol., 1309, 1345, 16. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BREŽICE
Občina: BREŽICE
Lokacija:
Staro jedro Brežic je na levi obrečni terasi v spodnjem toku reke Save.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju mesta Brežice, Ur.l. RS, št. 67/2016-2876
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12.11.2016 -
 
©Register kulturne dediščine