Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7159
Ime enote: Pusti Gradec - Arheološko najdišče Okljuk
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, ruševina, grad
Tekstualni opis enote:
Velika neolitska in eneolitska naselbina z ritualnimi najdbami v strugi Lahinje in ruševine renesančnega gradu.
Datacija enote: 
neolitik, bakrena doba, 16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PUSTI GRADEC
Občina: ČRNOMELJ
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi krajinskega parka Lahinja, Skupščinski Dolenjski list, št. 3/88-24, Ur.l. RS, št. 73/98-3655
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/26/1988 -
 
©Register kulturne dediščine