Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7163
Ime enote: Pusti Gradac - Žaga in mlin
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
žaga, mlin
Tekstualni opis enote:
Ob Lahinji stojita še delujoča mlin in žaga venecianka, ki sta bila zgrajena v začetku 20. stoletja. Stroje poganjajo tri vodna podlivna kolesa.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PUSTI GRADEC
Občina: ČRNOMELJ
Lokacija:
Mlin in žaga stojita na severozahodni strani okljuka, ki ga na robu vasi Pusti Gradac oblikuje reka Lahinja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi krajinskega parka Lahinja, Skupščinski Dolenjski list, št. 3/88-24, Ur.l. RS, št. 73/98-3655
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/26/1988 -
 
©Register kulturne dediščine