Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7173
Ime enote: Piran - Palača Kidričevo nabrežje 2
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
palača
Tekstualni opis enote:
Mogočna palača Barbojo Trevisini iz leta 1826 je nastala v baročni tradiciji in nakazuje v fasadni členitvi oblikovane srednje osi, nove historicistične slogovne težnje bližnjega Trsta.
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol., 1826
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PIRAN
Občina: PIRAN
Lokacija:
Kidričevo nabrežje 2. Na nasutju ob zunanjem pristanišču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Piran
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Piran, Uradne objave (Primorske novice), št. 26/83-379, 3/2009
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10.12.1983 -
 
©Register kulturne dediščine