Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 72
Ime enote: Crngrob - Cerkev Marijinega oznanjenja
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
romarska cerkev, Marijino oznanjenje, poslikava
Tekstualni opis enote:
Mogočna gotska, triladijska cerkev z dvoranskim prezbiterijem in neogotskim preddverjem. Poudarja jo zvonik z baročno kapo. Kaže razvoj srednjeveških stenskih poslikav in notranje opreme.
Datacija enote: 
13. stol., prva četrtina 14. stol., druga polovica 15. stol., prva četrtina 16. stol., 1521-1524, 17. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Jurko iz Loke (arhitekt; 1521-1524), Janez Krstnik Molinaro (arhitekt; 1858), Mengeški mojster (arhitekt; ok. 1450.), Mojster crngrobske fasade (slikar; 1370-1380), / Delavnica Janeza Ljubljanskega (slikar; ok. 1460), Mojster Bolfgang (slikar; 1453)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: CRNGROB
Občina: ŠKOFJA LOKA
Lokacija:
Cerkev stoji v pobočju nad potjo, na razgledni legi zahodnega roba nad Sorškim poljem v vasi Crngrob.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega oznanenja v Crngrobu za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3815, 115/2003-5030
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine