Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7244
Ime enote: Štanjel - Grad
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
grad
Tekstualni opis enote:
Renesančni grad, ki je deloma nastal na starejših srednjeveških osnovah. Ohranjen še poznosrednjeveški stolp s polžastim stopniščem. Del gradu je bil preurejen v galerijo L. Spacala (arh. N. Šumi).
Datacija enote: 
pozni srednji vek, zadnja četrtina 16. stol., 1583, zadnja četrtina 17. stol., 1696, prva polovica 20. stol., 1920-1935
Avtor(ji): 
Maks Fabiani (arhitekt; 1920-1935), Nataša Štupar Šumi (arhitekt; 1970-?)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠTANJEL
Občina: KOMEN
Lokacija:
Grad utrjuje zahodni rob vasi Štanjel.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, Uradne objave (Primorske novice), št. 13/92-68, Ur.l. RS, št. 68/95-3115, 4/96 (popravek), 26/2014-1079
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/25/1992 -
 
©Register kulturne dediščine