Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7317
Ime enote: Škrbina - Arheološko območje Mihajli
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gradišče
Tekstualni opis enote:
Prazgodovinsko gradišče majhnih dimenzij, a izjemno močno utrjeno. Obrambni nasip v strnjenem vencu je monumentalen in zelo dobro ohranjen. Morda gre za obrambni stolp v nizu severnega kraškega roba.
Datacija enote: 
pozna bronasta doba, železna doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BRANIK
Občina: NOVA GORICA
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, Uradne objave (Primorske novice), št. 13/92-68, Ur.l. RS, št. 68/95-3115, 4/96 (popravek), 26/2014-1079
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 25.4.1992 -
 
©Register kulturne dediščine