Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 737
Ime enote: Škofja Loka - Mestno jedro
  Fototeka INDOK: 1998, Stane Klemenc
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
trško jedro, srednjeveško mesto, mestno jedro
Tekstualni opis enote:
Srednjeveška naselbina, zasnovana na pomolu ob sotočju Sor, kot trg omenjena 1248, 1310 pa kot civitas. Sprva je bil koloniziran Zgornji trg (obzidan že 1314), od konca 14. stol. naprej pa Spodnji trg. Mestno veduto obvladuje grad na vrhu griča.
Datacija enote: 
13. stol., 1215, 1248, 1274, prva četrtina 14. stol., 1310, prelom 14. stol. in 15. stol., 16. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠKOFJA LOKA
Občina: ŠKOFJA LOKA
Lokacija:
Staro mestno jedro Škofje Loke je na pomolu nad sotočjem Poljanske in Selške Sore.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju, Uradni vestnik Gorenjske, št. 21/88-334, Ur.l. RS, št. 31/93-1346
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/9/1988 -
 
©Register kulturne dediščine