Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7384
Ime enote: Bukovje pri Dravogradu - Grajske razvaline Puhštanj
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, razvalina
Tekstualni opis enote:
Prvotni romanski kastelni grad, ki ga prvič omenjajo leta 1304 ima še ohranjeno severno steno stolpa in del palacija.
Datacija enote: 
prva polovica 13. stol., prva četrtina 14. stol., 1302, prva četrtina 15. stol., zadnja četrtina 16. stol., 1595, prva četrtina 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BUKOVJE
Občina: DRAVOGRAD
Lokacija:
V naselju Bukovje nad graščino Bukovje ob lokalni cesti Maribor-Dravograd.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Dravograd, Medobčinski uradni vestnik, št. 23/97-202, 21/2000-313, 32/2011-1526, Ur.l. RS, št. 42/2011-2038, 25/2014-1002
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 9/2/1997 -
 
©Register kulturne dediščine