Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7386
Ime enote: Črneče - Dvorec
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec
Tekstualni opis enote:
Objekt z začetka 17. stoletja je bil v sedanjo obliko spremenjen po drugi svetovni vojni. Razen tlorisa nima več stilnih značilnosti. Notranjost pritličja je obokana.
Datacija enote: 
prva četrtina 17. stol., druga polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČRNEČE
Občina: DRAVOGRAD
Lokacija:
Črneče 159 (prej Črneče 26). Stoji v naselju Črneče, ob lokalni cesti Dravograd - Črneče.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Dravograd, Medobčinski uradni vestnik, št. 23/97-202, 21/2000-313, 32/2011-1526, Ur.l. RS, št. 42/2011-2038, 25/2014-1002
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2.9.1997 -
 
©Register kulturne dediščine