Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7387
Ime enote: Dravograd - Grajske razvaline
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, ruševina
Tekstualni opis enote:
Prvič se omenja leta 1177 kot castrum Trachburck. Ohranjeni so eskarpni zidovi proti jugu in ena trinadstropna stena na severni strani. Na to steno se navezujejo ostanki obodnih zidov.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 12. stol., 1177, prva četrtina 14. stol., druga polovica 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DRAVOGRAD
Občina: DRAVOGRAD
Lokacija:
Na pobočju severno od naselja Dravograd.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Dravograd, Medobčinski uradni vestnik, št. 23/97-202, 21/2000-313, 32/2011-1526, Ur.l. RS, št. 42/2011-2038, 25/2014-1002
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 9/2/1997 -
 
©Register kulturne dediščine