Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 7400
Ime enote: Bukovje pri Dravogradu - Kapela
  Fototeka OE Maribor: 2000, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grobna kapela, grajska kapela
Tekstualni opis enote:
Baročna kapela dvorca Bukovje z elipsasto sklenjenim prezbiterijem in zvonikom nad vhodom. Ob ladji je prizidana polkrožna kapela, v notranjosti je oskrunjena grobnica družine Kometer, ki je posedovala grad Bukovje do 1932. Baročna členitev fasad.
Datacija enote: 
sredina 18. stol., 1739
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BUKOVJE
Občina: DRAVOGRAD
Lokacija:
Kapela stoji jugozahodno od dvorca Bukovje, na desnem bregu Drave, ob lokalni cesti Dravograd-Trbonje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Dravograd, Medobčinski uradni vestnik, št. 23/97-202, 21/2000-313, 32/2011-1526, Ur.l. RS, št. 42/2011-2038, 25/2014-1002
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2.9.1997 -
 
©Register kulturne dediščine