Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 7460
Ime enote: Idrija - Topilnica rudnika živega srebra
  Fototeka Mestni muzej Idrija: 2006, Anton Zelenc
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
talilnica, talilna peč, žičnica, kondenzator, dimnik
Tekstualni opis enote:
Topilnica obsega drobilnico rude, končno postajo tovorne žičnice, podzemne silose s transportnimi trakovi, zalogovnik za peč (zbirni silos), transportni trak, rotacijsko peč in kondenzacijski sistem, dimno komoro ter dimovod z dimnikom.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IDRIJA
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Topilnica je na desnem bregu reke Idrijce, severno od rudarskega naselja Brusovše v Idriji.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 66/2001-3538, 55/2002-2693, 16/2008-493, 20/2009-761
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/10/2001 -
 
©Register kulturne dediščine