Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 748
Ime enote: Predenca - Cerkev sv. Roka
  Fototeka INDOK: 1991, Damjan Gale
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, romarska cerkev, sv. Rok
Tekstualni opis enote:
Visoko na hribu nad naseljem Šmarje, nad stopniščem s kapelicami Križevega pota in svetimi stopnicami, stoji podružnica iz 17. stol. s poznobaročno opremo (1728) in štukaturo s poslikavo.
Datacija enote: 
sredina 17. stol., 1645-1666
Avtor(ji): 
Anton Josef Lerchinger (slikar; 1738-1750), Joseph Waitenhiller (slikar; 1738-1750), Franz Resch (štukater; 1738), Johann Rauch (štukater; 1738)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: PREDENCA
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
Lokacija:
Južno nad naseljem Šmarje, na slemenu hriba in nad Križevim potom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Šmarje pri Jelšah, Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), št. 35/90-1826
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/13/1990 -
 
©Register kulturne dediščine