Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7495
Ime enote: Dob v Mirnski dolini - Hruškov drevored
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: parki in vrtovi
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
drevored
Tekstualni opis enote:
Dobrega pol kilometra dolg hruškov drevored iz prve polovice 20. stoletja na izpostavljeni legi predstavlja pomemben krajinski poudarek v Mirnski dolini.
Datacija enote: 
prva polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi, kulturna krajina
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SLOVENSKA VAS
Občina: ŠENTRUPERT
Lokacija:
Drevored stoji med regionalno cesto Trebnje - Mokronog in Kazensko poboljševalnim domom Dob.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Šentrupert za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 127/2003-5471, 58/2004-2695, 76/2010-4198, 41/2011-2001, 24/2014-930
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.12.2003 -
 
©Register kulturne dediščine