Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7527
Ime enote: Mirna - Grad
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, grajski vrt
Tekstualni opis enote:
Grad iz sredine 12. stol. je bil leta 1942 požgan, po vojni načrtno rušen. Od 1962 ga ponovno obnavlja M. Marin. Za gradom je zapuščen baročni vrt.
Datacija enote: 
12. stol., tretja četrtina 13. stol., 1250, 16. stol., 17. stol., druga četrtina 20. stol., 1942, druga polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Marko Marin (arhitekt; 2/2 20. stol.), Janez Lenassi (arhitekt; ok. 1965)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MIRNA
Občina: MIRNA
Lokacija:
Grad stoji severno od naselja Mirna, na reliefnem pomolu med dolinama reke Mirne in potoka Vejar, pred njunim sotočjem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi gradu Mirna za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 127/2003-5472
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.12.2003 -
 
©Register kulturne dediščine