Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 759
Ime enote: Špitalič pri Slovenskih Konjicah - Cerkev Marijinega obiskanja
  Fototeka INDOK: 2014, Gojko Zupan
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
župnijska cerkev, samostanska cerkev, pokopališče, Marijino obiskanje
Tekstualni opis enote:
Romanska cerkev sredi pokopališča, postavljena med 1169 in 1190, je edini ohranjeni del spodnjega samostana Žičke kartuzije. Zunanjščino z oporniki krasita poznoromanska portala; portal z reliefno luneto je vzidan v zvonik iz 1837. Oprema je baročna.
Datacija enote: 
tretja četrtina 12. stol., 1190, druga četrtina 19. stol., 1837
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠPITALIČ PRI SLOV. KONJICAH
Občina: SLOVENSKE KONJICE
Lokacija:
Cerkev stoji v središču Špitaliča pri Slovenskih Konjicah, kot prostorska dominanta vzhodnega dela Doline sv. Janeza Krstnika.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Žičke kartuzije za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 46/2015-1926
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6/27/2015 -
 
©Register kulturne dediščine