Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7590
Ime enote: Ljubljana - Park Tivoli
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: parki in vrtovi
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
mestni park
Tekstualni opis enote:
Mestni park Tivoli s Tivolskim in Cekinovim gradom, je bil oblikovan v času Ilirskih provinc in se je v zgodovini izgrajeval s pomembnejšimi parkovnimi zasnovami M. Fabianija, V. Heinica, J. Plečnika in B. Kobeta.
Datacija enote: 
19. stol., prva polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Maks Fabiani (arhitekt; 1909), Jean Blanchard (krajinski arhitekt; 1813), Vaclav Heinic (krajinski arhitekt; ok. 1900), Jože Plečnik (krajinski arhitekt; 1933), Boris Kobe (krajinski arhitekt; 1942)
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Parke Tivoli leži na zahodnem obrobju mestnega jedra Ljubljana, vzhodno pod Šišenskim hribom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine