Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 760
Ime enote: Štanjel - Vas
  Fototeka OE Nova Gorica: 2010, Jasna Svetina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: naselja in njihovi deli
Tip enote: naselbinska dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gradišče, kastel, tabor, vas
Tekstualni opis enote:
Vas s kontinuirano poselitvijo od starejše železne dobe; gradišče in rimskodobna utrdba vrh griča Turn. V srednjem veku se je naselje koncipiralo na terasah zavetrnega pobočja Turna in bilo v 15. stol. obzidano; novejši del se razvija izven obzidja.
Datacija enote: 
železna doba, rimska doba, visoki srednji vek, 15. stol., 16. stol., 17. stol., 18. stol., 19. stol., 20. stol.
Avtor(ji): 
Maks Fabiani (arhitekt; 1/2 20. stol.)
Varstvene usmeritve:  
naselja in njihovi deli; arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠTANJEL
Občina: KOMEN
Lokacija:
Štanjel leži na severovzhodnem robu Komenske planote, nad dolino Branice pri Kobdilju. Stari del vasi (Gornja vas) je pozidan na pobočju griča Turn, novejši del (Dolnja vas) je ob cesti Nova Gorica - Sežana.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, Uradne objave (Primorske novice), št. 13/92-68, Ur.l. RS, št. 68/95-3115, 4/96 (popravek), 26/2014-1079
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/25/1992 -
 
©Register kulturne dediščine