Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 761
Ime enote: Štatenberg - Dvorec
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
dvorec s parkom
Tekstualni opis enote:
Simetrično zasnovan baročni dvorec z notranjim dvoriščem in vrtom je bil zgrajen pred 1697. Reprezentančni prostori z viteško dvorano so bogato štukirani in poslikani. Baročen park je bil preoblikovan v krajinskem slogu z vstopno alejo in ribniki.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 17. stol., sredina 18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Josef Hueber (arhitekt; sredina 18. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ŠTATENBERG
Občina: MAKOLE
Lokacija:
Štatenberg 89. Dvorec s parkom je na razglednem holmu severno nad lokalno potjo in naseljem Makole.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Makole, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2012-367
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7/27/2012 -
 
©Register kulturne dediščine