Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 77
Ime enote: Črešnjevci - Rojstna hiša Petra Dajnka
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša, dom pomembne osebnosti, spominska hiša, zbirka predmetov
Tekstualni opis enote:
V preprosti butani, s slamo kriti kmečki hiši se je rodil slovenski pisatelj in slovničar Peter Dajnko (1787-1873). Pisal je v štajerskem narečju in posebnem črkopisu - danjčici, ki se ni uveljavila. V hiši je postavljena etnološka zbirka.
Datacija enote: 
18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji; stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČREŠNJEVCI
Občina: GORNJA RADGONA
Lokacija:
Črešnjevci 82. Hiša stoji ob lokalni cesti Gornja Radgona - Janževski vrh, na severni strani.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona, UG Občine Gornja Radgona, št. 90/2015
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 30.3.2015 -
 
©Register kulturne dediščine