Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7773
Ime enote: Svečina - Dvorec
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
dvorec, gospodarsko poslopje, kovačija, park
Tekstualni opis enote:
Dvonadstropna, v osnovi še renesančna zgradba (1692) pravokotnega tlorisa s štirimi vogalnimi stolpi. Prezidana v 19. in 20. stoletju. H grajskem kompleksu sodita tudi gospodarsko poslopje in kovačija. Novejši park.
Datacija enote: 
14. stol., 1336, druga četrtina 16. stol., 1532, 1537, druga četrtina 17. stol., 1629, zadnja četrtina 19. stol., 1893
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SVEČINA
Občina: KUNGOTA
Lokacija:
Svečina 1, 2, Slatina 1. Dvorec stoji na manjši vzpetini sredi parka, na severnem robu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Kungota, Medobčinski uradni vestnik, št. 30/2017-401, 21/2017 (popravek)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 30.11.2017 -
 
©Register kulturne dediščine