Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 786
Ime enote: Tržič - Kurnikova hiša
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
obrtniška hiša, dom pomembne osebnosti, spominska plošča, doprsje
Tekstualni opis enote:
Nadstropna lesena obrtniška hiša z dvokapno streho, krito s skodlami. Del pritličja z ometanim lesenim ostenjem, nadstropje leseno z gankom. Rojstna hiša pesnika Vojteha Kurnika (1826-1886). Hiša je bila v letih 1964-1973 preurejena v muzej.
Datacija enote: 
prva polovica 18. stol., tretja četrtina 20. stol., 1964-1973
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TRŽIČ
Občina: TRŽIČ
Lokacija:
Kurnikova pot 2. Hiša stoji v vzhodnem delu Tržiča, na levem bregu Tržiške Bistrice, vzhodno ob cesti Tržič - Jelendol.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi starega mestnega jedra Tržiča za kulturni in zgodovinski spomenik, Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/85-97
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/27/1985 -
 
©Register kulturne dediščine