Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 7876
Ime enote: Dornava - Park dvorca Dornava
  Fototeka OE Maribor: 2001, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: parki in vrtovi
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
park, vrt, parkovna plastika, drevored, dvorec
Tekstualni opis enote:
Osna baročna zasnova (18. stol.), vzdolž katere se nizajo različni parterji s kamnitimi plastikami. Glavno os z drevoredom končuje skulptura nad bregom Pesnice.
Datacija enote: 
prva polovica 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DORNAVA
Občina: DORNAVA
Lokacija:
Na Ptujskem polju, zahodno od vasi Dornava, jugozahodno od reke Pesnica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3817, 22/2002-972
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine