Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 7878
Ime enote: Mokrice - Grajski park
  Fototeka OE Novo mesto: 2005, Mitja Simič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: parki in vrtovi
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
park, ribnik
Tekstualni opis enote:
Prvoten baročno zasnovan parkje bil v začetku 19. stol. preurejen v krajinskem slogu z osrednjo jaso, ribnikom in sprehajalnimi potmi in kamnitimi skulpturami štirih letnih časov. V parku rastejo tujerodna drevesa.
Datacija enote: 
18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Donald Harradine (krajinski arhitekt; 1992-1994), Ciril Jeglič (krajinski arhitekt; )
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RAJEC
Občina: BREŽICE
Lokacija:
Park se razprostria okoli gradu Mokrice, nad dolino Save in avtocesto Ljubljana-Zagreb.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi grajskega kompleksa Mokrice z varovalnim območjem za naravno znamenitost in kulturni spomenik, Ur.l. SRS, št. 42/88-2208, Ur.l. RS*, št. 50/98-2251
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/17/1988 -
 
©Register kulturne dediščine