Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7882
Ime enote: Soteska ob Krki - Grajski park
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: parki in vrtovi
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vrt, paviljon, portal
Tekstualni opis enote:
V 17. stol. so bile ob gradu urejene vrtne površine v renesančni maniri. V 18. stol. so vrtno os podaljšali do vrtnega paviljona Hudičev turn in ob njej oblikovali po 4 parterna polja obdana z zidom.
Datacija enote: 
druga polovica 17. stol., prva polovica 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SOTESKA
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Lokacija:
Na levem bregu Krke, med gradom in Hudičevim turnom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927, 15/2014-480, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2016
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/16/1992 -
 
©Register kulturne dediščine