Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7884
Ime enote: Spodnji Slemen - Park gradu Viltuš
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: parki in vrtovi
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
park
Tekstualni opis enote:
Park je oblikovan v krajinskem slogu, bogato zasajen tudi z eksotičnimi drevesnimi vrstami. Del vrtne zasnove je jezerce. Park zvezno prehaja v naravni gozd.
Datacija enote: 
druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SPODNJI SLEMEN
Občina: SELNICA OB DRAVI
Lokacija:
V dolini Drave, na rečni terasi ob vznožju Kozjaka.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi park in grad Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3866, 55/2002-2703
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine