Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7885
Ime enote: Vipava - Park Lanthierijeve graščine
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: parki in vrtovi
Tip enote: vrtnoarhitekturna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
park
Tekstualni opis enote:
Park, urejen ob prenovi rezidence baronov Lanthieri. Začenjal se je s slopastim vhodnim portalom, nadaljeval v parterni del z dvanajstimi polinami, z vodnjakom in kipi puttov. Sledil je dvovrstni drevored. Baročna os je segala do reke na zahodu.
Datacija enote: 
tretja četrtina 18. stol., 1762
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
parki in vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VIPAVA
Občina: VIPAVA
Lokacija:
Park se nadaljuje v osrednji osi Lanthierijeve graščine do lokalne ceste Ljubljana - Nova Gorica, na severnem robu pa ga omejuje mestna vpadnica.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Lanthierijeve graščine in parka v Vipavi za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 78/2008-3498
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/14/2008 -
 
©Register kulturne dediščine