Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 789
Ime enote: Turiška vas - Kozolec na domačiji Turiška vas 1
  Fototeka OE Maribor: 2000, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kozolec
Tekstualni opis enote:
Križno vezan kozolec toplar je tlorisno izdelan v obliki grškega križa. Krake prekrivajo dvokapne skodlaste strehe, zaključene s celostranskimi čopi. Datiramo ga v konec 18., začetek 19. stol.
Datacija enote: 
prelom 18. stol. in 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TURIŠKA VAS
Občina: SLOVENJ GRADEC
Lokacija:
Turiška vas 1. Stoji na S robu vasi na ravnini ob cesti Slovenj Gradec - Velenje, pri domačiji Marovšek.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec, Ur.l. RS, št. 26/2016-1060
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 23.4.2016 -
 
©Register kulturne dediščine