Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 790
Ime enote: Turjak - Grad Turjak
  Fototeka INDOK: 2007, Matevž Lenarčič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, grajska kapela, župnijska cerkev, Brezmadežno spočetje Device Marije
Tekstualni opis enote:
Obnovljena renesančna lupina (1520) starejšega gradu z romanskimi ostalinami na robu pomola. Tristrani obodni trakti se končujejo v razsežni bastiji z največjim renesančnim reliefom v Sloveniji (veliki tur in napis) in z v tlorisu okroglima stolpoma.
Datacija enote: 
13. stol., prva četrtina 14. stol., 1318, 15. stol., 16. stol., 1521, 1593, 17. stol., 18. stol., 19. stol., 1849, 20. stol., 1943, 1962
Avtor(ji): 
GEA CONSULT (gradbenik; 1/4 21. stol.), Mojster Turjaških (slikar; ok. 1460)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TURJAK
Občina: VELIKE LAŠČE
Lokacija:
Grad stoji ob robu vasi, vrh hriba nad želimeljsko dolino in Ljubljanskim barjem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3864, 55/2002-2706
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine